Salla Fitness

Zona Fitness eshte e ndare ne disa pjese: zona kardio, zona forces, zona stretching dhe sallat e aktiviteteve ne grup. Ne qendren tone punohet me metoden Technogym. Cdo vegel ne kete zone eshte teknologjia e fundit Technogym. Ndekja e klientit ne fitness konsiton si fillim ne kryerjen e testeve te ndryshme ne zonen Fitness. Testet qe behen ne kete zone jane Testi i Cardios dhe Testi i Forces. Ne baze te ketyre testeve behet edhe programi i cili ndertohet ne baze te objektivave te klienteve.

I gjithe ky program i personalizuar hidhet tek celesi qe eshte dhe gje e re per klientin tone sepse aty monitorohet jo vetem prgrami por edhe kalorite qe shpenzon, testet qe ai ben dhe programi tregon ne fund te seances nqs eshte kryer i plote apo jo.

Programi zgjat rreth 3-4 jave pastaj behet ritestimi nga ku klienti shikon rezultatet e muajit te kaluar dhe riperball me rezultatin e ri.

Pjese e programeve te zones Fitness jane dhe aktivitetet ne grup te cilat i ndajme ne tre klasifikime: Tonifikuese, Koreografike dhe Stretching.