Shkolla e Notit per Femije


NOBIS ofron kurse noti, sipas niveleve te caktuara, duke filluar: A-B-C-D-E-F-G-H

Perpara se te fillojme kursin, behet nje prove per te percaktuar nivelin e caktuar. Kalimi nga nje nivel ne tjetrin shoqerohet me nje certifikate per perfundimin me sukses te nivelit te caktuar. E rendesishme ne punen tone eshte MESIMI dhe ARGETIMI i femijeve duke e dashur ujin.